Polar Algae får NorSea Polarbase som ny medeier

Med Norsea PolarBase på laget har Polar Algae sikret kapital til satsingen et par år frem i tid. Nå er selskapet klar for testproduksjon sommeren 2020.

Foredlet grisetang og bioteknologisk industri fra Nord-Norge skal bli internasjonal eksportvare.

  • Vi er veldig stolte og fornøyde over å ha fått med NorSea Polarbase på eiersiden, sier gründer Caroline Greiner Haukeland og styreleder Trine Bredal Hauan i Polar Algae.
  • NorSea Polarbase er en del av et større industrielt system samtidig som de er en betydelig lokal aktør. Med sin kompetanse, globale nettverk og ressurser vil vår nye medeier være av stor betydning for Polar Algae satsing fremover. Det er svært positivt at NorSea Polarbase tror på oss og ønsker å være med på satsingen.
  • Samarbeidet med industriinkubator Pro Barents har vært avgjørende for å bringe Polar Algae fra idestadiet, til nå nærme oss en kommersiell satsing med nasjonale aktører på laget, gjennom Norsea PolarBase i Hammerfest, som også er godt forankret lokalt, sier Haukeland.

Tang som ny satsing i nord

Målet til Polar Algae er å benytte tang som grunnlag for en ny bioteknologisk industri i Nord-Norge. Polar Algae står foran en avgjørende fase sommeren 2020. Da skal selskapet teste ut konseptet rundt høsting-, logistikk og marked, basert på høstingslokasjoner i Hammerfest kommune. Når tangen er på land skal selskapet foredle tangen til produkter som skal selges til et voksende internasjonalt marked. Polar Algae har de siste to-tre årene, i samarbeid med inkubatoren Pro Barents, jobbet frem et viktig fundament for en satsing basert på bærekraftig høsting og prosessering av tang. Økende etterspørsel fra kunder i et internasjonalt marked har vært drivende for hvordan vi nå bygger opp satsingen. Det er en sterkt voksende etterspørsel etter produkter basert på naturlige råvarer, som er produsert på en bærekraftig måte.

Globalt nettverk med lokal kompetanse

  • NorSea Polarbase satser på nye og spennende næringer fremover. Vi ser at den industrielle utnyttelse av tang og tare som ressurs er en internasjonal vekstnæring som det er veldig interessant for vårt konsern NorSea Group og NorSea Groups hovedeier Wilhelmsen å bli en del av, sier adm. direktør i NorSea Polarbase Ketil Holmgren.
  • Vi ser frem til å bidra med både vår logistikk, operasjonelle og kommersielle kompetanse i Polar Algae. Dette kan være starten på en ny lønnsom næring, som kan skape arbeidsplasser og andre ringvirkninger i Finnmark. Satsing på marine næringer og havrommet er en sentral del av vår strategi fremover. Fra før av er Pro Barents, Hammerfest Næringsinvest og Arctic Ocean garden medeiere sammen med gründer Haukelands selskap.


Om Polar Algae

Polar Algae ble grunnlagt i 2016 av Caroline Haukeland. Polar Algae har spesielt kartlagt ressursgrunnlaget for høsting av grisetang. Grisetang har blitt høstet og kommersielt utnyttet på Vestlandskysten og Nordlandskysten i Norge over mange tiår. Også andre steder i verden har aktører lyktes med å skape lønnsom næring basert på utnyttelse av grisetang og annen tang og tare. I løpet av de siste tre årene har Polar Algae gjennomført et omfattende arbeid med å kartlegge naturressurser, analysert innhold og bioaktive komponenter i grisetang fra Finnmark, vurdert høstingsforhold og kartlagt marked og potensielle samarbeidspartnere. Polar Algaes vurdering er at det er ressurser nok og dermed et stort uutnyttet potensial i Nord-Norge som kan danne grunnlaget for en ny industriell satsing rettet mot et internasjonalt betalingsvillig marked. I tillegg til NorSea Polarbase og Caroline Haukeland sitt selskap Verdens Nordligste, eies Polar Algae av industriinkubatoren Pro Barents (via Industri Invest Nord), Hammerfest Næringsinvest og Arctic Ocean Garden.

Om NorSea Polarbase

NorSea Polarbase er eid 95 % av NorSea Group og er en del av NorSea Group konsernet. NorSea Group er igjen eid 75 % Wilhelmsengruppen. NorSea Group Polarbase er en langsiktig og pålitelig samarbeidspartner for offshorenæringen med mer enn 30 års erfaring. Vi er etablert i Rypefjord utenfor Hammerfest, og er forsyningsbase/logistikknutepunkt for olje- og gassvirksomheten i Barentshavet. Baseområdet er et kraftsenter i Finnmark med variert industri og næringsvirksomhet. En rekke servicefirma innenfor olje- og gassindustrien er lokalisert på og rundt base. Som en del av NorSea Group, landets ledende leverandør av basetjenester, skaper vi lokale verdier og bidrar til å bygge samfunn langs hele kysten. Vi kommer først og blir lengst.


Om Polar Algae

Caroline Haukeland, Mail: caroline@polaralgae.no mob: 995 83 737
Ketil Holmgren, Mail: ketil.holmgren@polarbase.no Mob: 480 29 833
Trine Bredal Hauan, Mail: tbh@probarents.no mob: 906 24 594


Polar Algae granted permission by the Finnmarkseiendommen (Finnmark estate) to harvest wild Ascophyllum in Hammerfest commune.

Polar Algae granted permission by the Finnmarkseiendommen (Finnmark estate) to harvest wild Ascophyllum in Hammerfest commune.

Read full article

First batch of ascophyllum delivered onshore Hammerfest.

Tirsdag kveld ble tangen lastet opp på kaia i Hammerfest og onsdag skal den veies. Caroline Greiner Haukeland håper at denne første leveransen er på minst seks tonn. – Uansett er jeg utrolig stolt over hva vi har klart.
For med tangen har vi også høstet erfaringer som viser at dette er et prosjekt vi kan lykkes med.

Read